Privacy statement & disclaimer

Gehoorapparaatverkopen.nl is onderdeel van OnlineHoortoestel. OnlineHoortoestel.nl respecteert niet alleen de privacy van bezoekers van de website, maar vinden het zelf ook erg belangrijk dat privacy gewaarbord is. We dragen er zorg voor dat de (persoonlijke) informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de (persoons)gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet stelt. Doeleinden van de gegevensverwerking Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (digital) marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Voor het verwerken van de gegevens die via de formulieren worden ingevuld gebruiken we MailChimp, de marketing automation tool voor ons klantenbestand (AcouSoft). Gegevens die worden opgevraagd via formulieren op onze website zijn nodig voor bovenstaande redenen. Indien de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kunnen we geen contact opnemen of, in het geval van een nieuwsbriefinschrijving, je informeren over onze diensten en activiteiten. Jouw persoonsgegevens worden ook door ons gebruikt om eventueel de bestelde producten op maat voor je te maken en gebruik ervan voor je voor te bereiden en/of te optimaliseren. Als je een contact – of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
We hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen: Type gegevens Bewaartermijn Contactformulier Max. 4 jaar Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief. Aanvraag via e-mail Max. 4 jaar Overige formulieren Max. 4 jaar Klantgegevens Max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, doch uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie)
Beveiliging Alle gegevens die je met OnlineHoortoestel.nl uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die je achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons Word Press, MailChimp en/of AcouSoft database systeem. De data wordt opgeslagen conform de actuele wetgeving. Bezoekgegevens en Google Analytics Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene online bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet op het gebied van databescherming. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om OnlineHoortoestel.nl als adverteerder informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Graag wijzen we je er expliciet op dat deze gegevens door OnlineHoortoestel.nl nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin je jezelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert of online een bestelling plaatst en daardoor jouw gegevens achterlaat. Dit kan bijvoorbeeld door een e-mail adres achter te laten wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief of door het online bestellen van een hoortoestel. In dergelijke gevallen is je bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens.

]
035-3039105
Vrijblijvende taxatie